כניסה לחשבון אישי      עמוד הבית      אודות החברה      מבנה החברה      הודעות לעמיתים       צור קשר

ברוכים הבאים
"גל" – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ

הודעה על פתיחת מסלולי השקעה המותאמים לגיל החוסך

 

בהתאם לדרישות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, במשרד האוצר, החל מיום 1 בינואר 2016 פועלים
בכל אחת משתי קופות החברה, קופת "גל" וקופת "כלנית", שלושה מסלולי השקעה המותאמים לגיל העמיתים:

 

 • מסלול אחד –לבני 50 ומטה – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם אינו עולה על 50;
 • מסלול שני – לבני 50 עד 60 – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 50 ואינו עולה על 60;
 • מסלול שלישי – לבני 60 ומעלה – מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם לפחות 60;

 

למידע נוסף בנושא, אופן ההצטרפות למסלולים אלו ו"שאלות נפוצות ותשובות בנושא" קרא כאן

 

קופות גמל "גל" ו"כלנית"

"גל" – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ, הינה חברה מנהלת בבעלות הסתדרות המורים, המנהלת בנאמנות שתי קופות גמל לרווחת ציבור עובדי ההוראה:

 1. קופת גמל "גל";
 2. קופת גמל "כלנית" (דפנה לשעבר).

"גל" ו"כלנית" הן קופות גמל לתגמולים ופיצויים (והחל מיום 1.1.2008 קופות לא משלמות לקצבה) המיועדות לציבור עובדי ההוראה במדינת ישראל.

קופת גמל "גל"

הקופה הוקמה בשנת 1998.
הקופה מיועדת לעמיתים שכירים ועצמאיים.

הניכויים לקופה הינם בגין הרכיבים הלא פנסיונים בשכר עובדי ההוראה שהם:
טלפון, החזר הוצאות נסיעות, החזר הוצאות רכב קבועות ומשתנות, נסיעות להשתלמות, אש"ל וכלכלה, תוספת מעונות, למי שאינו מקבל פנסיה תקציבית גם בגין מענק יובל וביגוד.

שיעורי ההפרשות לקופה הם:

 • חלק העובד: לתגמולים 5%
 • חלק המעסיק: לתגמולים 5%
 • סה"כ הפרשות העובד + המעסיק = 10%

קופת גמל "כלנית"

הקופה הוקמה בשנת 1984.

הניכויים לקופת גמל "כלנית" הם בגין עבודה מעל משרה מלאה ובגין רכיבים שאינם פנסיוניים למקבלי פנסיה תקציבית כמפורט:
גמולים: ריכוז שכבה, ריכוז מקצוע, מעבדה, בטחון, מדידה והערכה, זה"ב, פיצול, מילוי מקום, שעות נוספות, תוספת אישית, לווי טיולים.

שעורי ההפרשות לקופה הם:

 • חלק העובד : לתגמולים 5%
 • חלק המעסיק: לתגמולים 7.5%, ולפיצויים 8.33%
 • סה"כ הפרשות העובד + המעסיק = 20.83%

קופות הגמל הם מרכיב חשוב בחסכון הפנסיוני של עובד ההוראה.

קופת כלנית – (לשעבר דפנה)

העברת קופ"ג כלנית לניהולה של החברה צפויה להביא להתייעלות ולהפחתת דמי הניהול בשנים הבאות הן לעמיתי קופ"ג גל והן לעמיתי קופ"ג כלנית (דפנה לשעבר) ומכאן שהמרוויחים הגדולים מהמהלך הם עמיתי הקופות.

במסגרת הליך הפיצול והעברת הניהול מרצון, הוכנסו מספר תיקונים טכניים בעיקרם בתקנון קופ"ג כלנית (דפנה לשעבר). נבהיר כי אין בתיקונים האמורים כדי לפגוע בזכויות העמיתים.

באתר תוכל למצוא את נוסח התקנון העדכני של קופת גמל כלנית, את נוסח התקנון הישן (קופ"ג דפנה) והסבר על התיקונים שהוכנסו בתקנון.

"גל" ו"כלנית" הינן כקופות ענפיות הגובות מעמיתיהן דמי ניהול על בסיס הוצאות בפועל בלבד.

אצלנו לא 'גוזרים עליך קופון' !!!

חשוב שתדעו!

קופות גמל גל וכלנית לא קשורות בהסכם עם יועצים פנסיוניים (בנקים) ולא קשורות בהסכמים עם סוכני ביטוח פנסיוניים.

זו הסיבה שסביר להניח שאם תפנו ליועץ פנסיוני בבנק כלשהו במדינת ישראל או לסוכן ביטוח פנסיוני – הם לא ימליצו לכם להצטרף לקופת גמל גל או כלנית וסביר להניח שאף ימליצו לכם לעבור  לקופת גמל אחרת - כזו שכן תשלם להם 'עמלה שמנה' בגין העברת הכספים שלך...

אז...תיזהרו שלא יגזרו לכם קופון מהחיסכון הפנסיוני.....

קופות גמל גל וכלנית הן קופות ענפיות המיועדות לציבור עובדי ההוראה

והן גובות דמי ניהול מעמיתים לפי הוצאות בפועל.

בשנת 2014 גבתה קופת גמל גל דמי ניהול בשיעור של 0.2% וקופת גמל כלנית בשיעור של 0.21% מהצבירה בלבד, בעוד קופות הגמל הפרטיות רשאיות לגבות דמי ניהול הן מהצבירה (בשיעור של עד 1.05%) והן מההפקדות (בשיעור של עד 4%).

לכתבה על החגיגות שעושים סוכני הביטוח על הגב של החוסכים בקופות הגמל הפרטיות לחץ כאן.

 

הלוואות

קופות גמל "גל" ו"כלנית עוזרות לכם לממש את החלומות שלכם – ממש עכשיו

בנק מסד מציע לעמיתי 'גל' ו"כלנית" הלוואה לכל מטרה, בתנאים מיוחדים ומשתלמים במיוחד.

סכום ההלוואה - עד 75% מגובה הצבירה בקופה, או עד 15,000 ₪ לפי הנמוך מביניהם ותקופת ההלוואה משנה ועד 5 שנים (12-60 חודשים), בריבית משתנה בשיעור פריים מינוס 1%.

עמית המקבל משכורת בבנק מסד פטור מבטחונות. לקוחות אחרים - על פי החלטת מנהל הסניף.

*** שירות חדש – שירות חדש ***


אנו מזמינים אותך להצטרף לשירות הודעות דואר אלקטרוני
עמית/ה יקר/ה
אנו מזמינים אותך להצטרף לשירות חדש אשר יאפשר לך לקבל התרעה בדואר האלקטרוני מיד עם הצגתם של הדוחות השנתיים/רבעוניים בחשבון האישי המקוון שלך. השירות מיועד לעמית שיש לו קוד משתמש וסיסמא לכניסה לחשבונו האישי באופן מקוון באמצעות האינטרנטי. קוד משתמש וסיסמא תוכל לקבל בסניפי בנק מסד.
לידיעתך, בהתאם להוראת משרד האוצר, נשלח לעמיתים בדואר דוח שנתי מקוצר בלבד.
הדוח מוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית ובנוסף מוצג בחשבון גם דוח שנתי מפורט.
מדי רבעון, החל מהרבעון הראשון לשנת 2015, מוצג בחשבון לעמיתים הזכאים, גם דוח רבעוני (למעט הרבעון האחרון בשנה אשר בגינו יוצג דוח שנתי – מפורט ומקוצר). הדוח הרבעוני, כמו הדוח השנתי המפורט,  לא נשלח יותר אל העמיתים באמצעות הדואר.
כיוון שכך, חשוב לך מאד לבצע הצטרפות  לשירות החדש אשר יאפשר לך לקבל התרעה בדואר האלקטרוני מיד עם הצגתם של הדוחות בחשבונך האישי המקוון.


טופס ההרשמה


לתשומת ליבך - מתן הסכמתך להצטרפות לשירות תאפשר לחברה לשלוח אליך את ההתרעה לגבי הדוח השנתי המקוצר באמצעות הדואר האלקטרוני, במקום משלוח הדוח בדואר.
עוד לידיעתך - ניתנת לך הזכות לחזור מהסכמתך בכל עת ולבקש לקבל את הדוח השנתי המקוצר באמצעות הדואר.

טופס ביטול הרשמה


במידה ואין ברשותך קוד משתמש וסיסמה לכניסה לחשבונך האישי ניתן לקבלם בכל אחד מסניפי בנק מסד . יש להצטייד בתעודת זהות.

לרשימת סניפי בנק מסד

שינויים בדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים

עמית/ה יקר/ה,

משנת 2015 נכנסו לתוקף שינויים בהסדרי הדיווחים השנתיים והרבעוניים לעמיתים על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון.

עיקרי השינויים באופן הדיווח:

החל מהדוח השנתי בגין שנת 2014, חברה מנהלת של קופת גמל או קרן השתלמות תציג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית תוך שלושה חודשים מתום השנה, דוח שנתי מקוצר ובנוסף דוח שנתי מפורט. הדוח השנתי המפורט יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד של העמית ולא ישלח בדואר לכתובתו.

בנוסף, מדי רבעון, בתוך 60 ימים מתום הרבעון, יוצג בחשבונו האישי המקוון של כל עמית, דוח רבעוני. גם דוח זה לא ישלח יותר בדואר לכתובת העמית אלא יוצג בחשבון האישי המקוון בלבד.

לקריאה נוספת...

 

בכל שאלה או בקשה למידע או לעדכון פרטים בנוגע לקופת הגמל הנכם מוזמנים לפנות למוקד קופות גמל באחת הדרכים הבאות:

 • בדואר למען: מוקד קופות גמל ת.ד. 35360 תל אביב 6135301
 • בדואר אלקטרוני: GAL@fibi.co.il
 • בפקס: 03-5155936
 • בטלפון: 03-7706062

שעות פעילות המענה הטלפוני הן: ימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00 ובימי ו' וערבי חג 08:00-12:00

מענה קולי ממוחשב 24 שעות ביממה לקבלת מידע בנושאים שונים.