אודות החברה      מבנה החברה      הודעות לעמיתים       צור קשר כניסה לחשבון אישי
 

לידיעת ציבור העמיתים,

משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה- הוראת שעה

הוראת שעה* שפרסם משרד האוצר ביום 24/03/2014 (תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ד-2014), מאפשרת לחוסכים בקופת גמל למשוך ללא תשלום מס, חשבונות קטנים ולא פעילים, עם יתרה צבורה כוללת בקופה בסך של עד 7,000 ₪.

*הוראת שעה – חיקוק שתוקפו מוגבל בזמן מראש.

משיכת הכספים בהתאם להוראת שעה זו, תתאפשר החל מיום 24/04/2014 ועד ה- 31/03/2015 בלבד.

אל העמיתים הזכאים למשוך כספים מהקופה ("גל" או "כלנית") בהתאם להוראת השעה, נשלחה הודעה בדואר, יחד עם הדוח השנתי לשנת 2013.

למידע נוסף אודות הזכאות למשיכת כספים אלו ואופן ביצוע המשיכה, קרא עוד כאן.

מידע לעמית

בקשה למשיכת כספים מחשבון/ות ביתרה נמוכה בהתאם להוראת שעה


מידע מקיף על חשבונך בקופת גל-גמל 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. פרטים בלשונית "שירות לקוחות – גלישה בחשבון אישי".


משתוקקים לחופשה, למכונית חדשה או לסגור את המינוס ? לא כדאי לדחות חלומות.

קופת גמל גל עוזרת לכם לממש את החלומות שלכם - ממש עכשיו.

בנק מסד מציע לעמיתי 'גל' הלוואה לכל מטרה, בתנאים מיוחדים ומשתלמים במיוחד.

סכום ההלוואה - עד 75% מגובה הצבירה בקופה, או עד 15,000 לפי הנמוך מביניהם

ותקופת ההלוואה  משנה ועד 5 שנים (12-60 חודשים), בריבית משתנה בשיעור פריים מינוס 1%.

עמית המקבל משכורת בבנק מסד פטור מבטחונות. לקוחות אחרים - על פי החלטת מנהל הסניף.

הרינו להביא לידיעתכם כי מעכשיו תוכלו להפקיד כספים לקופה במעמד עצמאי ולהנות מתשואת הקופה, מדמי ניהול נמוכים ומהטבות מס עד 35% מסך ההפקדות.


גל - הקופה שלנו, הבטחון שלנו

הסתדרות המורים בישראל

גל - קופת גמל לתגמולים ופיצויים

קופת הגמל גל הינה קופת גמל לעובדי הוראה חברים בהסתדרות המורים.

הקופה הוקמה בשנת 1998.

הקופה מיועדת לעמיתים שכירים ועצמאיים.

החל מיום 01.01.2008 הקופה היא קופת גמל לא משלמת לקצבה.

קופת כלנית

הודעה על השלמת פיצול והעברת ניהול קופת הגמל דפנה

ביום 1.2.2011 הושלם הליך הפיצול של קופ"ג דפנה לשתי קופות גמל - האחת 'כלנית' שהועברה לניהול החברה המנהל "גל" והשנייה - 'הילה' שהועברה לניהול החברה המנהלת "רשף". זכויות העמיתים בקופ"ג דפנה שפוצלה נותרו ללא שינוי.

גל - ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ, הינה חברה מנהלת בבעלות הסתדרות המורים, המנהלת כיום בנאמנות שתי קופות גמל לרווחת ציבור עובדי ההוראה בישראל:

האחת - קופ"ג גל;

והשנייה - קופ"ג כלנית (דפנה לשעבר).

העברת קופ"ג כלנית לניהולה של החברה צפויה להביא להתייעלות ולהפחתת דמי הניהול בשנים הבאות הן לעמיתי קופ"ג גל והן לעמיתי קופ"ג כלנית (דפנה לשעבר) ומכאן שהמרוויחים הגדולים מהמהלך הם עמיתי הקופות.

במסגרת הליך הפיצול והעברת הניהול מרצון, הוכנסו מספר תיקונים טכניים בעיקרם בתקנון קופ"ג כלנית (דפנה לשעבר). נבהיר כי אין בתיקונים האמורים כדי לפגוע בזכויות העמיתים.  

באתר תוכל למצוא את נוסח התקנון העדכני של קופת גמל כלנית, את נוסח התקנון הישן (קופ"ג דפנה) והסבר על התיקונים שהוכנסו בתקנון.

הנך מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה.

 

 

בכל שאלה או בקשה למידע או לעדכון פרטים בנוגע לקופת הגמל הינכם מוזמנים לפנות ל:

מוקד קופות גמל
מען: ת.ד 35360 תל אביב 6135301.
טל: 03-7706062

פקס: 03-5155936.
כתובת דואר אלקטרוני: GAL@fibi.co.il

שעות פעילות המענה הטלפוני הן: ימים א'-ה' בין השעות 08:00 - 17:00
ובימי ו' וערבי חג 8:00-12:00.

מבזקים