כניסה לחשבון אישי      עמוד הבית      אודות החברה      מבנה החברה      הודעות לעמיתים       צור קשר

ברוכים הבאים
"גל" – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ

קופות גמל "גל" ו"כלנית"

"גל" – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ, הינה חברה מנהלת בבעלות הסתדרות המורים, המנהלת בנאמנות שתי קופות גמל לרווחת ציבור עובדי ההוראה:

 1. קופת גמל "גל";
 2. קופת גמל "כלנית" (דפנה לשעבר).

"גל" ו"כלנית" הן קופות גמל לתגמולים ופיצויים (והחל מיום 1.1.2008 קופות לא משלמות לקצבה) המיועדות לציבור עובדי ההוראה במדינת ישראל.

קופת גמל "גל"

הקופה הוקמה בשנת 1998.
הקופה מיועדת לעמיתים שכירים ועצמאיים.

הניכויים לקופה הינם בגין הרכיבים הלא פנסיונים בשכר עובדי ההוראה שהם:
טלפון, החזר הוצאות נסיעות, החזר הוצאות רכב קבועות ומשתנות, נסיעות להשתלמות, אש"ל וכלכלה, תוספת מעונות, למי שאינו מקבל פנסיה תקציבית גם בגין מענק יובל וביגוד.

שיעורי ההפרשות לקופה הם:

 • חלק העובד: לתגמולים 5%
 • חלק המעסיק: לתגמולים 5%
 • סה"כ הפרשות העובד + המעסיק = 10%

קופת גמל "כלנית"

הקופה הוקמה בשנת 1984.

הניכויים לקופת גמל "כלנית" הם בגין עבודה מעל משרה מלאה ובגין רכיבים שאינם פנסיוניים למקבלי פנסיה תקציבית כמפורט:
גמולים: ריכוז שכבה, ריכוז מקצוע, מעבדה, בטחון, מדידה והערכה, זה"ב, פיצול, מילוי מקום, שעות נוספות, תוספת אישית, לווי טיולים.

שעורי ההפרשות לקופה הם:

 • חלק העובד : לתגמולים 5%
 • חלק המעסיק: לתגמולים 7.5%, ולפיצויים 8.33%.
 • סה"כ הפרשות העובד + המעסיק = 20.83%

קופות הגמל הם מרכיב חשוב בחסכון הפנסיוני של עובד ההוראה.

"גל" ו"כלנית" הינן כקופות ענפיות הגובות מעמיתיהן דמי ניהול על בסיס הוצאות בפועל בלבד.

הקופות פועלות לרווחת העמיתים בלבד ולא למטרת רווח לבעלים של החברה המנהלת את הקופות.

עמיתי הקופות נהנים מניהול מקצועי ואחראי של כספיהם, בדמי ניהול נמוכים מאוד ביחס למקובל בשוק.

בנוסף עמיתי הקופות נהנים מהלוואות שמעמיד לרשותם בנק מסד בתנאים אטרקטיביים.

בכל שאלה או בקשה למידע או לעדכון פרטים בנוגע לקופת הגמל הנכם מוזמנים לפנות למוקד קופות גמל באחת הדרכים הבאות:

 • בדואר למען: מוקד קופות גמל ת.ד. 35360 תל אביב 6135301
 • בדואר אלקטרוני: GAL@fibi.co.il
 • בפקס: 03-5155936
 • בטלפון: 03-7706062

שעות פעילות המענה הטלפוני הן: ימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00 ובימי ו' וערבי חג 08:00-12:00

מענה קולי ממוחשב 24 שעות ביממה לקבלת מידע בנושאים שונים.


משיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה- הוראת שעה

הזוכים בהגרלה "השלמת פרטי ההצטרפות"


מידע מקיף על חשבונך בקופת גל-גמל 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. פרטים בלשונית "שירות לקוחות – גלישה בחשבון אישי".


משתוקקים לחופשה, למכונית חדשה או לסגור את המינוס ? לא כדאי לדחות חלומות.

קופת גמל גל עוזרת לכם לממש את החלומות שלכם - ממש עכשיו.

בנק מסד מציע לעמיתי 'גל' הלוואה לכל מטרה, בתנאים מיוחדים ומשתלמים במיוחד.

סכום ההלוואה - עד 75% מגובה הצבירה בקופה, או עד 15,000 לפי הנמוך מביניהם

ותקופת ההלוואה  משנה ועד 5 שנים (12-60 חודשים), בריבית משתנה בשיעור פריים מינוס 1%.

עמית המקבל משכורת בבנק מסד פטור מבטחונות. לקוחות אחרים - על פי החלטת מנהל הסניף.

הרינו להביא לידיעתכם כי מעכשיו תוכלו להפקיד כספים לקופה במעמד עצמאי ולהנות מתשואת הקופה, מדמי ניהול נמוכים ומהטבות מס עד 35% מסך ההפקדות.


גל - הקופה שלנו, הבטחון שלנו

הסתדרות המורים בישראל

גל - קופת גמל לתגמולים ופיצויים

קופת הגמל גל הינה קופת גמל לעובדי הוראה חברים בהסתדרות המורים.

הקופה הוקמה בשנת 1998.

הקופה מיועדת לעמיתים שכירים ועצמאיים.

החל מיום 01.01.2008 הקופה היא קופת גמל לא משלמת לקצבה.

קופת כלנית

הודעה על השלמת פיצול והעברת ניהול קופת הגמל דפנה

ביום 1.2.2011 הושלם הליך הפיצול של קופ"ג דפנה לשתי קופות גמל - האחת 'כלנית' שהועברה לניהול החברה המנהל "גל" והשנייה - 'הילה' שהועברה לניהול החברה המנהלת "רשף". זכויות העמיתים בקופ"ג דפנה שפוצלה נותרו ללא שינוי.

גל - ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ, הינה חברה מנהלת בבעלות הסתדרות המורים, המנהלת כיום בנאמנות שתי קופות גמל לרווחת ציבור עובדי ההוראה בישראל:

האחת - קופ"ג גל;

והשנייה - קופ"ג כלנית (דפנה לשעבר).

העברת קופ"ג כלנית לניהולה של החברה צפויה להביא להתייעלות ולהפחתת דמי הניהול בשנים הבאות הן לעמיתי קופ"ג גל והן לעמיתי קופ"ג כלנית (דפנה לשעבר) ומכאן שהמרוויחים הגדולים מהמהלך הם עמיתי הקופות.

במסגרת הליך הפיצול והעברת הניהול מרצון, הוכנסו מספר תיקונים טכניים בעיקרם בתקנון קופ"ג כלנית (דפנה לשעבר). נבהיר כי אין בתיקונים האמורים כדי לפגוע בזכויות העמיתים.  

באתר תוכל למצוא את נוסח התקנון העדכני של קופת גמל כלנית, את נוסח התקנון הישן (קופ"ג דפנה) והסבר על התיקונים שהוכנסו בתקנון.

הנך מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה.

 

 

בכל שאלה או בקשה למידע או לעדכון פרטים בנוגע לקופת הגמל הינכם מוזמנים לפנות ל:

מוקד קופות גמל
מען: ת.ד 35360 תל אביב 6135301.
טל: 03-7706062

פקס: 03-5155936.
כתובת דואר אלקטרוני: GAL@fibi.co.il

שעות פעילות המענה הטלפוני הן: ימים א'-ה' בין השעות 08:00 - 17:00
ובימי ו' וערבי חג 8:00-12:00.