חשבון מעסיק מקוון-הסבר על אופן ההצטרפות לשירות

מעסיק יקר,
לרשותך שירות מידע בחשבון מעסיק מקוון הכולל:

  • פירוט חודשי של דיווחים והפקדות המעסיק לעובדים
  • יתרות פיצויים
  • אחוז דמי ניהול
  • חובות מעסיק ברמת חודש שכר
  • מסמכים

לקבלת גישה למידע בחשבון המעסיק, עליך להגדיר את מורשה/י הגישה מטעמך שיהיו רשאים לקבל
שם משתמש וסיסמה אישיים לצפייה וקבלת מידע.

הגדרת מורשה/י הגישה תעשה באמצעות טופס “בקשת מעסיק בקופ”ג לקבלת שירותי מידע למעסיקים באמצעות האינטרנט“.

יש למלא בטופס (הטופס ניתן למילוי מקוון) את פרטי המעסיק ופרטי מורשה/י הגישה,
להדפיס , לחתום על הטופס ולצרף אישור עו”ד המאשר מי רשאי לחתום בשם המעסיק.

לתשומת לב : מילוי חלקי/שגוי של הטופס לא יאפשר זיהוי לקבלת קוד משתמש וסיסמה.
את הטופס לאחר אישור עו”ד ניתן לשלוח באמצעות הקישור “צור קשר – פניות מעסיקים לחברה” בתפריט “מידע למעסיק”
או לכתובת הדוא”ל 441A@fibi.co.il, או באמצעות הדואר לפי הכתובת

מחלקת קופות גמל של הבנק הבינלאומי,
ת.ד 8224 תל אביב – מיקוד 6108102.

לאחר קבלת הטופס וקליטתו התקינה במערכת, תשלח הודעת דוא”ל אל כל אחד ממורשה/י הגישה שהוגדרו, אישור על הקליטה וקישור בו יוכל/ו מורשה/י הגישה לבצע תהליך של רישום לקבלת קוד משתמש וסיסמה ראשונית.