משיכה מחשבונות ביתרה נמוכה – ביטול הוראת שעה

עמית/ה יקר/יקרה

בתאריך 30.6.2015 תם תוקף הוראת השעה שאפשרה לחוסכים בקופות גמל בעלי יתרה נמוכה, עד 7000 ₪ למשוך את הכספים בפטור ממס.

בקשות שהתקבלו במחלקת קופת גמל עד למועד הנ”ל והיו בתהליך מול העמית יבוצעו במהלך חודש יולי.