הודעה חשובה על השלמת המיזוג של קופת גמל הגומל עם קופת גמל גל