מבנה החברה

יו”ר דירקטוריון –
שלמה ישי
ועדת השקעות
יו”ר – ג’רי קוטישטנו
מנכ”ל
מר נפתלי כהן
ועדת ביקורת
יו”ר – מודי קניגסברג
מנהל השקעות
פסגות ניירות ערך בע”מ
ניהול נכסי לקוחות
בנק מסד-הבינלאומי