דוחות חודשיים קופת גמל גל להשקעה

דוחות חודשיים קופת גמל גל להשקעה מסלול כללידוחות חודשיים קופת גמל גל להשקעה מסלול מניות
דוח חודשי 12.2023דוח חודשי 12.2023
דוח חודשי 11.2023דוח חודשי 11.2023
דוח חודשי 10.2023דוח חודשי 10.2023
דוח חודשי 09.2023דוח חודשי 09.2023
דוח חודשי 08.2023דוח חודשי 08.2023
דוח חודשי 07.2023
דוח חודשי 06.2023
דוח חודשי 05.2023