דוחות חודשיים קופת גמל גל

דוחות חודשיים קופת גמל גל מסלול 50 ומטהדוחות חודשיים קופת גמל גל מסלול 50-60 (עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי”)דוחות חודשיים קופת גמל גל מסלול 60 ומעלה (עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות” )
דוח חודשי 07.2020דוח חודשי 07.2020דוח חודשי 07.2020
דוח חודשי 06.2020דוח חודשי 06.2020דוח חודשי 06.2020
דוח חודשי 05.2020דוח חודשי 05.2020דוח חודשי 05.2020
דוח חודשי 04.2020דוח חודשי 04.2020דוח חודשי 04.2020
דוח חודשי 03.2020דוח חודשי 03.2020דוח חודשי 03.2020
דוח חודשי 02.2020דוח חודשי 02.2020דוח חודשי 02.2020
דוח חודשי 01.2020דוח חודשי 01.2020דוח חודשי 01.2020
דוח חודשי 12.2019דוח חודשי 12.2019דוח חודשי 12.2019
דוח חודשי 11.2019דוח חודשי 11.2019דוח חודשי 11.2019
דוח חודשי 10.2019דוח חודשי 10.2019דוח חודשי 10.2019
דוח חודשי 09.2019דוח חודשי 09.2019דוח חודשי 09.2019
דוח חודשי 08.2019דוח חודשי 08.2019דוח חודשי 08.2019
דוח חודשי 07.2019דוח חודשי 07.2019דוח חודשי 07.2019
דוח חודשי 06.2019דוח חודשי 06.2019דוח חודשי 06.2019
דוח חודשי 05.2019דוח חודשי 05.2019דוח חודשי 05.2019
דוח חודשי 04.2019דוח חודשי 04.2019דוח חודשי 04.2019
דוח חודשי 03.2019דוח חודשי 03.2019דוח חודשי 03.2019
דוח חודשי 02.2019דוח חודשי 02.2019דוח חודשי 02.2019
דוח חודשי 01.2019דוח חודשי 01.2019דוח חודשי 01.2019