דוחות חודשיים קופת גמל הגומל

דוחות חודשים הגומל גמל
לבני 50 ומטה
דוחות חודשיים הגומל גמל
לבני 50 עד 60
(עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי”)
דוחות חודשיים הגומל גמל
לבני 60 ומעלה
(עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות”)
דוח חודשי 08.2019דוח חודשי 08.2019דוח חודשי 08.2019
דוח חודשי 07.2019דוח חודשי 07.2019דוח חודשי 07.2019
דוח חודשי 06.2019דוח חודשי 06.2019דוח חודשי 06.2019
דוח חודשי 05.2019דוח חודשי 05.2019דוח חודשי 05.2019
דוח חודשי 04.2019דוח חודשי 04.2019דוח חודשי 04.2019
דוח חודשי 03.2019דוח חודשי 03.2019דוח חודשי 03.2019
דוח חודשי 02.2019דוח חודשי 02.2019דוח חודשי 02.2019
דוח חודשי 01.2019דוח חודשי 01.2019דוח חודשי 01.2019