דוחות חודשיים קופת גמל הגומל

ביום 1.1.2022 מוזגה קופת גמל הגומל עם קופת גמל גל

דוחות חודשים הגומל גמל
לבני 50 ומטה
דוחות חודשיים הגומל גמל
לבני 50 עד 60
(עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי”)
דוחות חודשיים הגומל גמל
לבני 60 ומעלה
(עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות”)
דוח חודשי 12.2021דוח חודשי 12.2021דוח חודשי 12.2021
דוח חודשי 11.2021דוח חודשי 11.2021דוח חודשי 11.2021
דוח חודשי 10.2021דוח חודשי 10.2021דוח חודשי 10.2021
דוח חודשי 09.2021דוח חודשי 09.2021דוח חודשי 09.2021
דוח חודשי 08.2021דוח חודשי 08.2021דוח חודשי 08.2021
דוח חודשי 07.2021דוח חודשי 07.2021דוח חודשי 07.2021
דוח חודשי 06.2021דוח חודשי 06.2021דוח חודשי 06.2021
דוח חודשי 05.2021דוח חודשי 05.2021דוח חודשי 05.2021
דוח חודשי 04.2021דוח חודשי 04.2021דוח חודשי 04.2021
דוח חודשי 03.2021דוח חודשי 03.2021דוח חודשי 03.2021
דוח חודשי 02.2021דוח חודשי 02.2021דוח חודשי 02.2021
דוח חודשי 01.2021דוח חודשי 01.2021דוח חודשי 01.2021
דוח חודשי 12.2020דוח חודשי 12.2020דוח חודשי 12.2020
דוח חודשי 11.2020דוח חודשי 11.2020דוח חודשי 11.2020
דוח חודשי 10.2020דוח חודשי 10.2020דוח חודשי 10.2020
דוח חודשי 09.2020דוח חודשי 09.2020דוח חודשי 09.2020
דוח חודשי 08.2020דוח חודשי 08.2020דוח חודשי 08.2020
דוח חודשי 07.2020דוח חודשי 07.2020דוח חודשי 07.2020
דוח חודשי 06.2020דוח חודשי 06.2020דוח חודשי 06.2020
דוח חודשי 05.2020דוח חודשי 05.2020דוח חודשי 05.2020
דוח חודשי 04.2020דוח חודשי 04.2020דוח חודשי 04.2020
דוח חודשי 03.2020דוח חודשי 03.2020דוח חודשי 03.2020
דוח חודשי 02.2020דוח חודשי 02.2020דוח חודשי 02.2020
דוח חודשי 01.2020דוח חודשי 01.2020דוח חודשי 01.2020
דוח חודשי 12.2019דוח חודשי 12.2019דוח חודשי 12.2019
דוח חודשי 11.2019דוח חודשי 11.2019דוח חודשי 11.2019
דוח חודשי 10.2019דוח חודשי 10.2019דוח חודשי 10.2019
דוח חודשי 09.2019דוח חודשי 09.2019דוח חודשי 09.2019
דוח חודשי 08.2019דוח חודשי 08.2019דוח חודשי 08.2019
דוח חודשי 07.2019דוח חודשי 07.2019דוח חודשי 07.2019
דוח חודשי 06.2019דוח חודשי 06.2019דוח חודשי 06.2019
דוח חודשי 05.2019דוח חודשי 05.2019דוח חודשי 05.2019
דוח חודשי 04.2019דוח חודשי 04.2019דוח חודשי 04.2019
דוח חודשי 03.2019דוח חודשי 03.2019דוח חודשי 03.2019
דוח חודשי 02.2019דוח חודשי 02.2019דוח חודשי 02.2019
דוח חודשי 01.2019דוח חודשי 01.2019דוח חודשי 01.2019