דוחות חודשיים קופת גמל כלנית

דוחות חודשיים קופת גמל כלנית מסלול 50 ומטהדוחות חודשיים קופת גמל כלנית מסלול 50-60 (עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי”)דוחות חודשיים קופת גמל כלנית מסלול 60 ומעלה
דוח חודשי 06.2024דוח חודשי 06.2024דוח חודשי 06.2024
דוח חודשי 05.2024דוח חודשי 05.2024דוח חודשי 05.2024
דוח חודשי 04.2024דוח חודשי 04.2024דוח חודשי 04.2024
דוח חודשי 03.2024דוח חודשי 03.2024דוח חודשי 03.2024
דוח חודשי 02.2024דוח חודשי 02.2024דוח חודשי 02.2024
דוח חודשי 01.2024דוח חודשי 01.2024דוח חודשי 01.2024
דוח חודשי 12.2023דוח חודשי 12.2023דוח חודשי 12.2023
דוח חודשי 11.2023דוח חודשי 11.2023דוח חודשי 11.2023
דוח חודשי 10.2023דוח חודשי 10.2023דוח חודשי 10.2023
דוח חודשי 09.2023דוח חודשי 09.2023דוח חודשי 09.2023
דוח חודשי 08.2023דוח חודשי 08.2023דוח חודשי 08.2023
דוח חודשי 07.2023דוח חודשי 07.2023דוח חודשי 07.2023
דוח חודשי 06.2023דוח חודשי 06.2023דוח חודשי 06.2023
דוח חודשי 05.2023 דוח חודשי 05.2023 דוח חודשי 05.2023
דוח חודשי 04.2023 דוח חודשי 04.2023 דוח חודשי 04.2023
דוח חודשי 03.2023 דוח חודשי 03.2023 דוח חודשי 03.2023
דוח חודשי 02.2023 דוח חודשי 02.2023 דוח חודשי 02.2023
דוח חודשי 01.2023 דוח חודשי 01.2023 דוח חודשי 01.2023
דוח חודשי 12.2022 דוח חודשי 12.2022 דוח חודשי 12.2022
דוח חודשי 11.2022 דוח חודשי 11.2022 דוח חודשי 11.2022
דוח חודשי 10.2022 דוח חודשי 10.2022 דוח חודשי 10.2022
דוח חודשי 09.2022 דוח חודשי 09.2022 דוח חודשי 09.2022
דוח חודשי 08.2022 דוח חודשי 08.2022 דוח חודשי 08.2022
דוח חודשי 07.2022 דוח חודשי 07.2022 דוח חודשי 07.2022
דוח חודשי 06.2022 דוח חודשי 06.2022 דוח חודשי 06.2022
דוח חודשי 05.2022דוח חודשי 05.2022דוח חודשי 05.2022
דוח חודשי 04.2022דוח חודשי 04.2022דוח חודשי 04.2022
דוח חודשי 03.2022דוח חודשי 03.2022דוח חודשי 03.2022
דוח חודשי 02.2022דוח חודשי 02.2022דוח חודשי 02.2022
דוח חודשי 01.2022דוח חודשי 01.2022דוח חודשי 01.2022
דוח חודשי 12.2021דוח חודשי 12.2021דוח חודשי 12.2021
דוח חודשי 11.2021דוח חודשי 11.2021דוח חודשי 11.2021
דוח חודשי 10.2021דוח חודשי 10.2021דוח חודשי 10.2021
דוח חודשי 09.2021דוח חודשי 09.2021דוח חודשי 09.2021
דוח חודשי 08.2021 דוח חודשי 08.2021 דוח חודשי 08.2021
דוח חודשי 07.2021 דוח חודשי 07.2021דוח חודשי 07.2021
דוח חודשי 06.2021דוח חודשי 06.2021דוח חודשי 06.2021
דוח חודשי 05.2021דוח חודשי 05.2021דוח חודשי 05.2021
דוח חודשי 04.2021דוח חודשי 04.2021דוח חודשי 04.2021
דוח חודשי 03.2021דוח חודשי 03.2021דוח חודשי 03.2021
דוח חודשי 02.2021דוח חודשי 02.2021דוח חודשי 02.2021
דוח חודשי 01.2021דוח חודשי 01.2021דוח חודשי 01.2021
דוח חודשי 12.2020דוח חודשי 12.2020דוח חודשי 12.2020
דוח חודשי 11.2020דוח חודשי 11.2020דוח חודשי 11.2020
דוח חודשי 10.2020דוח חודשי 10.2020דוח חודשי 10.2020
דוח חודשי 09.2020דוח חודשי 09.2020דוח חודשי 09.2020
דוח חודשי 08.2020דוח חודשי 08.2020דוח חודשי 08.2020
דוח חודשי 07.2020דוח חודשי 07.2020דוח חודשי 07.2020
דוח חודשי 06.2020דוח חודשי 06.2020דוח חודשי 06.2020
דוח חודשי 05.2020דוח חודשי 05.2020דוח חודשי 05.2020
דוח חודשי 04.2020דוח חודשי 04.2020דוח חודשי 04.2020
דוח חודשי 03.2020דוח חודשי 03.2020דוח חודשי 03.2020
דוח חודשי 02.2020דוח חודשי 02.2020דוח חודשי 02.2020
דוח חודשי 01.2020דוח חודשי 01.2020דוח חודשי 01.2020
דוח חודשי 12.2019דוח חודשי 12.2019דוח חודשי 12.2019
דוח חודשי 11.2019דוח חודשי 11.2019דוח חודשי 11.2019
דוח חודשי 10.2019דוח חודשי 10.2019דוח חודשי 10.2019
דוח חודשי 09.2019דוח חודשי 09.2019דוח חודשי 09.2019
דוח חודשי 08.2019דוח חודשי 08.2019דוח חודשי 08.2019
דוח חודשי 07.2019דוח חודשי 07.2019דוח חודשי 07.2019
דוח חודשי 06.2019דוח חודשי 06.2019דוח חודשי 06.2019
דוח חודשי 05.2019דוח חודשי 05.2019דוח חודשי 05.2019
דוח חודשי 04.2019דוח חודשי 04.2019דוח חודשי 04.2019
דוח חודשי 03.2019דוח חודשי 03.2019דוח חודשי 03.2019
דוח חודשי 02.2019דוח חודשי 02.2019דוח חודשי 02.2019
דוח חודשי 01.2019דוח חודשי 01.2019דוח חודשי 01.2019