דוחות חודשיים קופת גמל כלנית

דוחות חודשיים קופת גמל כלנית מסלול 50 ומטהדוחות חודשיים קופת גמל כלנית מסלול 50-60 (עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי”)דוחות חודשיים קופת גמל כלנית מסלול 60 ומעלה
דוח חודשי 04.2019דוח חודשי 04.2019דוח חודשי 04.2019
דוח חודשי 03.2019דוח חודשי 03.2019דוח חודשי 03.2019
דוח חודשי 02.2019דוח חודשי 02.2019דוח חודשי 02.2019
דוח חודשי 01.2019דוח חודשי 01.2019דוח חודשי 01.2019