חברה מנהלת

 

2018 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני דו”ח רבעון שלישי
2017 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני  דו”ח רבעון שלישי דו”ח שנתי חברה מנהלת
2016 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני דו”ח רבעון שלישי דו”ח שנתי חברה מנהלת
2015 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני דו”ח רבעון שלישי דו”ח שנתי חברה מנהלת
2014 דו”ח רבעון ראשון דו”ח רבעון שני דו”ח רבעון שלישי דו”ח שנתי חברה מנהלת