ינואר 2019 – השלמת הליך העברת ניהול קופת גמל הגומל

אנו שמחים לבשר, כי קופת גמל הגומל עברה ביום 1.1.2019 לניהולה של גל – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע”מ.

מספרי חשבונות עמיתי קופת גמל הגומל נשארו ללא שינוי.

זכויות העמיתים בקופת הגמל הגומל נשארו ללא שינוי.

לכל עמית שמורה הזכות, בכפוף לכל דין, להעביר את כספיו בקופת הגמל לכל קופת גמל אחרת.

הקופה המועברת: קופת גמל הגומל מס’ מס הכנסה 115

החברה המעבירה: הגומל – חברה לניהול קופות גמל בע”מ ח.פ. 520027624

החברה הקולטת: גל – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע”מ ח.פ.512711409

החברה הקולטת רשאית לשנות את תקנון הקופה, בכפוף להוראות הדין.

פרטים על החברה הקולטת:

כתובת אתר אינטרנט: https://www.galgemel.com

כתובת דוא”ל לפניות: gal@malam-lts.com

טלפון: 03-5651093 פקס: 03-9205309