פרסום הצבעות באסיפות קופת גמל גל

נתוני הצבעות קופת גמל גל בניהול פסגות – 01.01.2015 – 16.12.2015

נתוני הצבעות קופת גמל גל בניהול פסגות – 01.01.2014 – 29.09.2014

נתוני הצבעות קופת גמל גל בניהול פסגות – 26.12.2012 – 28.12.2014

נתוני הצבעות קופת גמל גל בניהול פסגות – 01.01.2014 – 19.12.2014

נתוני הצבעות קופת גמל גל בינלאומי בניהול פסגות – 01.01.2014 – 19.12.2014

נתוני הצבעות קופת גמל גל בניהול פסגות – 29.09.2014 – 10.12.2014

נתוני הצבעות קופת גמל גל בניהול פסגות – 01.01.2010 – 31.12.2013