פרסום הצבעות באסיפות קופת גמל כלנית

נתוני הצבעות קופת גמל כלנית – 01.01.2015 – 16.12.2015

נתוני הצבעות קופת גמל כלנית – 01.09.2014 – 31.12.2014

נתוני הצבעות קופת גמל כלנית – 01.01.2014 – 29.09.2014

נתוני הצבעות קופת גמל כלנית – 26.12.2012 – 28.12.2014

נתוני הצבעות קופת גמל כלנית – 01.01.2014 – 19.12.2014

נתוני הצבעות קופת גמל כלנית בינלאומי – 01.01.2014 – 19.12.2014

נתוני הצבעות קופת גמל כלנית – 29.09.2014 – 10.12.2014