העברת זכויות שלא במזומן

מדיניות בנוגע להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן

לשנת 2020 – רבעון 3 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל    
לשנת 2020 – רבעון 3 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל כלנית
לשנת 2020 – רבעון 3 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הגומל

לשנת 2020 – רבעון 2 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל    
לשנת 2020 – רבעון 2 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל כלנית
לשנת 2020 – רבעון 2 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הגומל

לשנת 2020 – רבעון 1 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל    
לשנת 2020 – רבעון 1 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל כלנית
לשנת 2020 – רבעון 1 – לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל הגומל

בשנת 2019, לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל, קופת גמל כלנית וקופת גמל הגומל.