העברת זכויות שלא במזומן

מדיניות בנוגע להעברת זכויות עמיתים שלא במזומן

לשנת 2018- רבעון 3 –       לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל
לשנת 2018- רבעון 3 –       לא הועברו זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל כלנית

במהלך שנת 2017 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל.
במהלך שנת 2017 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל כלנית.

במהלך שנת 2016 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל.
במהלך שנת 2016 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל כלנית.

בשנת 2015 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל או מקופת גמל כלנית.

בשנת 2014 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל או מקופת גמל כלנית.

בשנת 2013 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל או מקופת גמל כלנית.

בשנת 2012 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל או מקופת גמל כלנית.

בשנת 2011 לא בוצעו העברות זכויות עמיתים שלא במזומן מקופת גמל גל או מקופת גמל כלנית.