הצבעה באסיפות

מדיניות הצבעה באסיפות

פרסום הצבעות קופת גמל גל

 

פרסום הצבעות קופת גמל כלנית