הצבעה באסיפות

מדיניות הצבעה באסיפות

פרסום הצבעות קופת גמל גל

פרסום הצבעות קופת גמל כלנית

פרסום הצבעות קופת גמל הגומל

ביום 1.1.2022 מוזגה קופת גמל הגומל עם קופת גמל גל