גל 1.1.19-20.11.19

גל 1.1.19-20.11.19

נתוני הצבעות קופת גמל גל – 01.01.2019 – 20.11.2019