הרכב נכסים

*החל מה 1.1.2022 קופת גמל הגומל התמזגה עם קופת גמל גל

קופת גמל גל:

הרכב נכסי גל גמל לבני 50 ומטה

הרכב נכסי  גל גמל לבני 50 עד 60 ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי” )

הרכב נכסי גל גמל לבני 60 ומעלה (עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות”)

קופת גמל כלנית:

הרכב נכסי כלנית גמל לבני 50 ומטה

הרכב נכסי כלנית גמל לבני 50 עד 60 ( עד ליום 31.12.2015 “קופת גמל כלנית” )

הרכב נכסי כלנית גמל לבני 60 ומעלה

קופת גמל גל להשקעה:

הרכב נכסי גמל גל להשקעה מסלול כללי

הרכב נכסי גמל גל להשקעה מסלול מניות

קופת גמל הגומל:

הרכב נכסי הגומל גמל לבני 50 ומטה

הרכב נכסי הגומל גמל לבני 50 עד 60 ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי” )

הרכב נכסי הגומל גמל לבני 60 ומעלה ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות” )