הרכב נכסים

קופת גמל גל:

הרכב נכסי גל גמל לבני 50 ומטה

הרכב נכסי  גל גמל לבני 50 עד 60 ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי” )

הרכב נכסי גל גמל לבני 60 ומעלה (עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות”)

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2017

קופת גמל גל שיעור הוצאות לניהול השקעות שיעור דמי ניהול מחסכון
131 – מסלול אג”ח ללא מניות 0.02% 0.20%
132 – גל גמל לבני 50 ומטה 0.11% 0.20%

קופת גמל כלנית:

הרכב נכסי כלנית גמל לבני 50 ומטה

הרכב נכסי כלנית גמל לבני 50 עד 60 ( עד ליום 31.12.2015 “קופת גמל כלנית” )

הרכב נכסי כלנית גמל לבני 60 ומעלה

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת 2017

קופת גמל כלנית שיעור הוצאות לניהול השקעות שיעור דמי ניהול מחסכון
105 – כלנית 0.10% 0.21%
116 – כלנית גמל לבני 50 ומטה 0.11% 0.21%
117 – כלנית גמל לבני 60 ומעלה 0.03% 0.21%