הרכב נכסים

קופת גמל גל:

הרכב נכסי גל גמל לבני 50 ומטה

הרכב נכסי  גל גמל לבני 50 עד 60 ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי” )

הרכב נכסי גל גמל לבני 60 ומעלה (עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות”)

קופת גמל כלנית:

הרכב נכסי כלנית גמל לבני 50 ומטה

הרכב נכסי כלנית גמל לבני 50 עד 60 ( עד ליום 31.12.2015 “קופת גמל כלנית” )

הרכב נכסי כלנית גמל לבני 60 ומעלה

קופת גמל הגומל:

הרכב נכסי הגומל גמל לבני 50 ומטה

הרכב נכסי הגומל גמל לבני 50 עד 60 ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי” )

הרכב נכסי הגומל גמל לבני 60 ומעלה ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות” )