פרסום מרכיבי תשואה

קופת גמל גל:

פרסום מרכיבי תשואה קופ”ג גל מסלול 50 ומטה
פרסום מרכיבי תשואה קופ”ג גל מסלול 50-60 (עד ליום 31.12.2016 “מסלול כללי”)
פרסום מרכיבי תשואה קופ”ג גל מסלול 60 ומעלה (עד ליום 31.12.2016 “מסלול אג”ח ללא מניות”)

קופת גמל כלנית:

פרסום מרכיבי תשואה קופ”ג כלנית מסלול 50 ומטה
פרסום מרכיבי תשואה קופ”ג כלנית מסלול 50-60 (עד ליום 31.12.2016 “מסלול כללי”)
פרסום מרכיבי תשואה קופ”ג כלנית מסלול 60 ומעלה

קופת גמל הגומל:

פרסום מרכיבי תשואה קופ”ג הגומל מסלול 50 ומטה
פרסום מרכיבי תשואה קופ”ג הגומל מסלול 50-60 (עד ליום 31.12.2016 “מסלול כללי”)
פרסום מרכיבי תשואה קופ”ג הגומל מסלול 60 ומעלה (עד ליום 31.12.2016 “מסלול אג”ח ללא מניות”)