פרסום מרכיבי תשואה קופ”ג הגומל מסלול 60 ומעלה (עד ליום 31.12.2016 “מסלול אג”ח ללא מניות”)