רשימת נכסים רבעונית

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל וכלנית לשנת 2018

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל וכלנית לשנת 2017

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל וכלנית לשנת 2016

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל וכלנית לשנת 2015

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל וכלנית לשנת 2014

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל וכלנית לשנת 2013

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל וכלנית לשנים 2010-2012