רשימת נכסים רבעונית

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל כלנית והגומל לשנת 2021

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל כלנית והגומל לשנת 2020

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל כלנית והגומל לשנת 2019

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל וכלנית לשנת 2018

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל וכלנית לשנת 2017