רשימת נכסים רבעונית

*החל מה 1.1.2022 קופת גמל הגומל התמזגה עם קופת גמל גל

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל וכלנית לשנת 2024

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל וכלנית לשנת 2023

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל וכלנית לשנת 2022

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל כלנית והגומל לשנת 2021

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל כלנית והגומל לשנת 2020

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל כלנית והגומל לשנת 2019

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל וכלנית לשנת 2018

רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל וכלנית לשנת 2017