תשואות ודמי ניהול

קופת גמל גל:

*החל מה 1.1.2022 קופת גמל הגומל מוזגה לקופת גמל גל

תשואות הקופה ודמי ניהול גל גמל לבני 50 ומטה

תשואות הקופה ודמי ניהול גל גמל לבני 50 עד 60 (עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי” )

תשואות הקופה ודמי ניהול גל גמל לבני 60 ומעלה (עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות”)


קופת גמל כלנית:

תשואות הקופה ודמי ניהול כלנית גמל לבני 50 ומטה

תשואות הקופה ודמי ניהול כלנית גמל לבני 50 עד 60 ( עד ליום 31.12.2015 “קופת גמל כלנית” )

תשואות הקופה ודמי ניהול כלנית גמל לבני 60 ומעלה


קופת גמל גל להשקעה:

תשואות הקופה ודמי ניהול גמל גל להשקעה מסלול כללי

תשואות הקופה ודמי ניהול גמל גל להשקעה מסלול מניות


קופת גמל הגומל:

*החל מה 1.1.2022 קופת גמל הגומל מוזגה לקופת גמל גל

תשואות הקופה ודמי ניהול הגומל גמל לבני 50 ומטה

תשואות הקופה ודמי ניהול הגומל גמל לבני 50 עד 60 ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי” )

תשואות הקופה ודמי ניהול הגומל גמל לבני 60 ומעלה ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות” )