תשואות ודמי ניהול

קופת גמל גל:

תשואות הקופה ודמי ניהול גל גמל לבני 50 ומטה

תשואות הקופה ודמי ניהול גל גמל לבני 50 עד 60 (עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי” )

תשואות הקופה ודמי ניהול גל גמל לבני 60 ומעלה (עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות”)


קופת גמל כלנית:

תשואות הקופה ודמי ניהול כלנית גמל לבני 50 ומטה

תשואות הקופה ודמי ניהול כלנית גמל לבני 50 עד 60 ( עד ליום 31.12.2015 “קופת גמל כלנית” )

תשואות הקופה ודמי ניהול כלנית גמל לבני 60 ומעלה


קופת גמל הגומל:

תשואות הקופה ודמי ניהול הגומל גמל לבני 50 ומטה

תשואות הקופה ודמי ניהול הגומל גמל לבני 50 עד 60 ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול כללי” )

תשואות הקופה ודמי ניהול הגומל גמל לבני 60 ומעלה ( עד ליום 31.12.2015 “מסלול אג”ח ללא מניות” )