קת-433-ב-גל-דברי-הסבר-לטופס-העברת-כספים-בין-מסלולים