קת-433-ב-כלנית-דברי-הסבר-לטופס-העברת-כספים-בין-מסלולים