קת-433-גל-בקשה-להעברת-כספים-בין-מסלולים-באותה-קופה