קת-433-כלנית-בקשה-להעברת-כספים-בין-מסלולים-באותה-קופה