טפסים כלליים

טופס העברה לחשבון שאינו בבעלות העמית נועד לשימוש במקרים חריגים ובכפוף לאישור מראש של החברה המנהלת.