ג002_-_גל_להשקעה_-_נוסח_נקי_-_תקנון_תקני_קופת_גמל_להשקעה_ליום_20.6.2022