קוד מסלולים

מסלולי השקעה – ומספרי / קודי מסלולים

בכל קופה (גל וכלנית וגמל להשקעה) מנוהלים 3 מסלולי השקעה לבחירת העמית:

קופת גמל גל

מסלולמס’ המסלולמס’ קוד
מסלול לבני 50 ומטה7242512711409-00000000000637-7242-000
מסלול לבני 50 עד 607243512711409-00000000000637-7243-000
מסלול לבני 60 ומעלה7244512711409-00000000000637-7244-000

קופת גמל כלנית

מסלולמס’ המסלולמס’ קוד
מסלול לבני 50 ומטה7246512711409-00000000001479-7246-000
מסלול לבני 50 עד 607245512711409-00000000001479-7245-000
מסלול לבני 60 ומעלה2740512711409-00000000001479-7240-000

קופת גמל להשקעה

מסלולמס’ המסלולמס’ קוד
מניות14118512711409-00000000014117-14118-000
כללי14119512711409-00000000014117-14119-000