ריכוז השינויים בתקנון קופת גמל גל – מהדורה עדכנית ליום 24.07.23