ריכוז השינויים בתקנון קופת גמל כלנית – מהדורה עדכנית ליום 24.07.23