גלישה בחשבון האישי


לצפייה בנתוני חשבונך האישי, עומד לרשותך פורטל ייעודי בכתובת:
https://optimus-member.malam-payroll.com/#/login/galgemel


שינינו את תהליך הכניסה לאזור האישי (חשבון אישי מקוון) ומעתה הכניסה תתבצע בפשטות ובמהירות, באמצעות סיסמה חד-פעמית, שתשלח במסרון למספר הטלפון הנייד או לכתובת הדוא”ל, המעודכנים במערכות החברה.
תנאי הכרחי להצטרפות לשירות הוא שמספר הטלפון הנייד או כתובת הדוא”ל שלך מעודכנים במערכות החברה (לשם נשלחת הסיסמה הראשונית).

אם ניסית להיכנס לחשבון האישי המקוון באמצעות סיסמה לנייד ו/או לדוא”ל ללא הצלחה – ככל הנראה מספר הטלפון הנייד ו/או כתובת הדוא”ל שלך לא מעודכנים במערכות החברה.
במקרה זה יש למלא טופס לעדכון פרטים (תפריט “טפסים”, “מסמכי עדכון פרטים אישיים”) ולהעבירו לחברה באחד הערוצים המפורטים בסוף הטופס.
לאחר מספר ימים, כאשר מס’ הטלפון הנייד/ כתובת הדוא”ל יעודכנו במערכות החברה,
תוכל/י להיכנס לחשבון האישי המקוון שלך.

לנוחיותך, ניתן למלא גם טופס עדכון פרטים דיגיטלי ולשלוח אלינו בצירוף צילום קריא של תעודת זהות.  

בפורטל ניתן לקבל מידע עדכני אודות חשבונותיך בחברה, לרבות תנועות ויתרות בחשבונות וכן צפייה בדוחות התקופתיים (שנתי /רבעוני).
כדי לצפות בדוחות השנתיים והרבעוניים עליך לבחור בתפריט הראשי “דוחות ומסמכים“.