גלישה בחשבון האישי

כדי שתוכל לצפות בנתוני חשבונך האישי, עומד לרשותך אתר ייעודי בכתובת: https://kupot.fibi.co.il/wps/portal

באמצעות האתר, ניתן לקבל מידע עדכני אודות חשבונותיך בחברה, לרבות תנועות ויתרות בחשבונות והחל מהדוח השנתי לשנת 2014 גם את הדוחות התקופתיים (שנתי /רבעוני).

כדי שתוכל להיכנס לחשבונך האישי המקוון ולצפות בדוחות וכן במידע הנוסף השוטף נדרשים קוד משתמש וסיסמה.

כדי לצפות במידע, לאחר הכניסה לחשבון, יש לבחור בתפריט הראשי ב”פיקדונות וחסכונות” ואז “קופות גמל-דוח תקופתי לעמית” ← דיווחים תקופתיים לעמית / מידע חודשי לחשבון / מידע חודשי למסלול.

המידע לגבי יתרות / תנועות מתעדכן אחת לחודש, עד ה- 20 לחודש והוא נכון לגבי החודש הקודם.

עוד בחשבונך האישי המקוון :

  • תפריט “המסמכים שלי” באמצעותו תוכל לצפות במסמכים שונים ששלחת אל החברה ו/או הודעות שונות ששלחה החברה אליך (המסמכים/הודעות המוצגים הם משנת 2018 ואילך).
  • תפריט “דיווחי הפקדות מהמעסיק” באמצעותו תוכל לשלוף את הפקדות מעסיקך לחשבון (החל מהפקדות בגין שנת 2018) לפי חתך מועדי ההפקדה או לפי חודשי השכר. דיווח הפקדות המעסיק מוצג בטבלה אל מול רישום הזכויות שבוצעו בחשבונך ע”י החברה.

לקבלת קוד משתמש וסיסמה לחשבונך/חשבונותיך בחברה, אם אלו אינם ברשותך:

באפשרותך להצטרף לשירות מידע אישי כאן באתר החברה.

תנאי הכרחי להצטרפות לשירות הוא שהטלפון הנייד שלך מעודכן בחברה (לשם נשלחת הסיסמה הראשונית). אם אינך יודע אם הטלפון מעודכן או לא, החל את תהליך ההצטרפות לשירות. תתקבל הודעה על גבי המסך לגבי מספר הטלפון הנייד. אם יימצא כי זה אינו מעודכן, יש למלא טופס לעדכון פרטים (תפריט “טפסים”, “מסמכי עדכון פרטים אישיים”) ולהעבירו לחברה באחד הערוצים המפורט בסוף הטופס.

ניתן גם למלא טופס דיגיטלי לעדכון פרטי ההתקשרות.

יש לצרף צילום תעודת זהות.

לאחר מספר ימים, כאשר מס’ הטלפון יעודכן, תוכל להצטרף לשירות.

לתשומת לב בעלי טלפון כשר: לטלפונים כשרים אשר אינם מקבלים הודעות SMS תשלח הסיסמה הראשונית בהודעה קולית המגיעה כשיחה רגילה לטלפון.