הממונה על פניות הציבור

במקרה של תלונה או בעיה ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור:
כהן נפתלי – מנכ”ל
מען: בן סרוק 8, תל אביב, מיקוד: 6296912
טלפון: 03-6204944
פקס: 03-6204933
כתובת דואר אלקטרוני: Naftaly@gemelgal.org.il

במקרה של תלונה בנוגע לממשק האינטרנטי ניתן לפנות:
בדואר אלקטרוני לכתובת המייל: Office@gemelgal.org.il
מען: בן סרוק 8, תל אביב, מיקוד: 6296912
טלפון: 03-6204944
פקס: 03-6204933