הממונה על פניות הציבור

במקרה של תלונה או בעיה ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור:
מאיר איליה, רו”ח
מען: בן סרוק 8, תל אביב, מיקוד: 6296912
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6204933
כתובת דואר אלקטרוני: meir.i@rhcpa.co.il