הממונה על פניות הציבור

במקרה של תלונה או בעיה ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור:
מאיר איליה, רו”ח
מען: שוהם 5, רמת גן, מיקוד: 5251001
טלפון: 03-6092020
פקס: 03-6204933
כתובת דואר אלקטרוני: meir.i@rhcpa.co.il