אוקטובר 2021 – הודעה לעמיתים על מיזוג צפוי של קופת גמל הגומל וקופת גמל גל

הודעה על מיזוג קופות גמל

הרינו מתכבדים להודיעכם, כי בכוונת גל – ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בעמ (להלן: “החברה“) למזג את קופת גמל הגומל (מס’ מס הכנסה 115) (להלן: הקופה המתמזגת“) עם קופת גמל גל (מס’ מס הכנסה 637) (להלן: “הקופה הממזגת“).

המיזוג יתבצע בהתאם לאישור הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

החברה מנהלת כיום שלוש קופות גמל ענפיות לחיסכון.

מיזוג קופת גמל הגומל וקופת גמל גל יביא לייעול עבודת החברה ולחיסכון בהוצאות.

מועד מתוכנן לביצוע המיזוג הוא 1.1.2022.

שם הקופה הממוזגת לאחר המיזוג: קופת גמל גל.

מסלולי ההשקעה ימוזגו באופן הבא:

מסלול הגומל לבני 50 ומטה ימוזג לתוך מסלול גל לבני 50 ומטה;

מסלול הגומל לבני 50 עד 60 ימוזג לתוך מסלול גל לבני 50 עד 60;

מסלול הגומל לבני 60 ומעלה ימוזג לתוך מסלול גל לבני 60 ומעלה.

לא יחול שינוי במדיניות השקעות תקנונית של המסלולים המתמזגים.

לא יחול שינוי במדיניות ההשקעות הצפויה כתוצאה מהמיזוג.

לפרטי המסלולים המתמזגים בקופת גמל הגומל ומדיניות ההשקעות הצפויה לחץ כאן

תרשים עץ (מבנה החברה לפני ואחרי המיזוג) לחץ כאן

כל עמית יהיה רשאי להעביר את כספיו, כולם או חלקם, לכל מסלול אחר בקופה הממוזגת או לכל קופת גמל אחרת, והכל בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

זכויות ותנאי העמיתים בקופת גמל הגומל ובקופת גמל גל יישמרו ולא תחול בהן פגיעה בשל המיזוג.

בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות:

בדואר לכתובת: מרטין גהל 7 פתח תקווה, מיקוד: 4951254

בדוא”ל לכתובת: gal@malam-lts.com

בטלפון: 03-5651093 (בימים א’ – ה’ בין השקעות 08:00 – 16:00).