מדיניות השקעות צפויה

מדיניות השקעה צפויה קופת גמל גל

מדיניות השקעה צפויה קופת גמל כלנית

מדיניות השקעה צפויה קופת גמל להשקעה

מדיניות השקעה צפויה קופת גמל הגומל

ביום 1.1.2022 מוזגה קופת גמל הגומל עם קופת גמל גל