צדדים קשורים

דיווח צדדים קשורים קופת גמל גל 2022

דיווח צדדים קשורים קופת גמל גל 2021

דיווח צדדים קשורים קופת גמל גל 2020

דיווח צדדים קשורים קופת גמל כלנית 2020

דיווח צדדים קשורים קופת גמל הגומל 2020


דיווח צדדים קשורים קופת גמל גל 2019

דיווח צדדים קשורים קופת גמל כלנית 2019

דיווח צדדים קשורים קופת גמל הגומל 2019

דיווח צדדים קשורים קופת גמל גל

דיווח צדדים קשורים קופת גמל הגומל