רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל וכלנית לשנת 2018

רשימת נכסים רבעונית 12.2018

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת קופת גמל גל וקופת גמל כלנית

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל גל

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל כלנית

רשימת נכסים רבעונית 09.2018

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת קופת גמל גל וקופת גמל כלנית

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל גל

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל כלנית

 

רשימת נכסים רבעונית 06.2018

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת קופת גמל גל וקופת גמל כלנית

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל גל

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל כלנית

רשימת נכסים רבעונית 03.2018

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת קופת גמל גל וקופת גמל כלנית

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל גל

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל כלנית