רשימת נכסים רבעונית קופות גמל גל וכלנית לשנת 2023

רשימת נכסים רבעונית 12.2023

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת קופת גמל גל וקופת גמל כלנית

רשימת נכסים רבעונית 12.2023

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל גל

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל כלנית

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל גל להשקעה

רשימת נכסים רבעונית 09.2023

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת קופת גמל גל וקופת גמל כלנית

רשימת נכסים רבעונית 09.2023

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל גל

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל כלנית

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל גל להשקעה

רשימת נכסים רבעונית 06.2023

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת קופת גמל גל וקופת גמל כלנית

רשימת נכסים רבעונית 06.2023

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל גל

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל כלנית

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל גל להשקעה

רשימת נכסים רבעונית 03.2023

רשימת נכסים רבעונית מאוחדת קופת גמל גל וקופת גמל כלנית

רשימת נכסים רבעונית 03.2023

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל גל

רשימת נכסים רבעונית קופת גמל כלנית