קת-93-ב-גל-דברי-הסבר-להעברת-כספים-מקופת-גמל-אחרת-לקופת-גמל-גל