תקנון הקופה

תקנון קופת גמל גל

תקנון קופת גמל גל מהדורה עדכנית 01.01.2016
פירוט השינויים – תקנון מהדורה עדכנית ליום 01.01.2016
תקנון קופת גמל גל מהדורה עדכנית 03.06.2014
פירוט השינויים – תקנון מהדורה עדכנית ליום 03.06.2014
תקנון קופת גמל גל מהדורה עדכנית 01.02.2009
פירוט השינויים תקנון מהדורה עדכנית ליום 01.02.2009
תקנון קופת גמל גל עד 31.1.09

תקנון קופת גמל כלנית

תקנון כלנית מהדורה עדכנית 01.01.2016
פירוט השינויים – תקנון מהדורה עדכנית ליום 01.01.2016
תקנון כלנית נכון ליום 01.02.2011
רשימת תיקונים בתקנון קופת גמל כלנית
תקנון  דפנה ישן לפני פיצול נכון עד ליום 31.01.2011