תקנוני הקופות

תקנון קופת גמל גל

תקנון קופת גמל כלנית

תקנון קופת גמל להשקעה

תקנון קופת גמל הגומל

פירוט השינויים – תקנון מהדורה עדכנית ליום 1.1.2019