תקנוני הקופות

תקנון קופת גמל גל

תקנון קופת גמל כלנית

תקנון קופת גמל להשקעה

תקנון קופת גמל להשקעה מהדורה עדכנית ליום 20.06.2022

תקנון קופת גמל הגומל

פירוט השינויים – תקנון מהדורה עדכנית ליום 1.1.2019