תקנון הקופה

תקנון קופת גמל להשקעה

תקנון קופת גמל להשקעה מהדורה עדכנית ליום 20.06.2022

תקנון קופת גמל גל

תקנון קופת גמל גל מהדורה עדכנית 01.01.2016
פירוט השינויים – תקנון מהדורה עדכנית ליום 01.01.2016
תקנון קופת גמל גל מהדורה עדכנית 03.06.2014
פירוט השינויים – תקנון מהדורה עדכנית ליום 03.06.2014
תקנון קופת גמל גל מהדורה עדכנית 01.02.2009
פירוט השינויים תקנון מהדורה עדכנית ליום 01.02.2009
תקנון קופת גמל גל עד 31.1.09

תקנון קופת גמל כלנית

תקנון כלנית מהדורה עדכנית 01.01.2016
פירוט השינויים – תקנון מהדורה עדכנית ליום 01.01.2016
תקנון כלנית נכון ליום 01.02.2011
רשימת תיקונים בתקנון קופת גמל כלנית
תקנון  דפנה ישן לפני פיצול נכון עד ליום 31.01.2011

תקנון קופת גמל הגומל

פירוט השינויים – תקנון מהדורה עדכנית ליום 1.1.2019

תקנון הקופה מהדורה עדכנית מיום 01.01.2016

פירוט השינויים שהוכנסו בתקנון הקופה – מהדורה עדכנים מיום 01.01.2016

תקנון הקופה מהדורה עדכנית מיום 12.02.2009

פירוט השינויים שהוכנסו בתקנון הקופה – מהדורה עדכנים מיום 12.02.2009

התקנון הישן מהדורה מיום 01.07.2007