פרסום מרכיבי תשואה קופ”ג הגומל מסלול 50-60 (עד ליום 31.12.2016 “מסלול כללי”)