הוצאות ישירות – הגומל

*החל מה 1.1.2022 קופת גמל הגומל התמזגה עם קופת גמל גל

2021

2020

2019

2018