פרסום מרכיבי תשואה קופ”ג כלנית מסלול 60 ומעלה

מרכיבי תשואה רבעון רביעי 2018

מרכיבי תשואה רבעון שלישי 2018

מרכיבי תשואה רבעון שני 2018

מרכיבי תשואה רבעון ראשון 2018

מרכיבי תשואה רבעון רביעי 2017

מרכיבי תשואה 09.2017

מרכיבי תשואה 06.2017

מרכיבי תשואה 05.2017

מרכיבי תשואה 04.2017

מרכיבי תשואה רבעון ראשון 2017

מרכיבי תשואה 03.2017

מרכיבי תשואה 02.2017

מרכיבי תשואה 01.2017

מרכיבי תשואה רבעון רביעי 2016

מרכיבי תשואה 12.2016

מרכיבי תשואה 11.2016

מרכיבי תשואה 10.2016

מרכיבי תשואה רבעון שלישי 2016

מרכיבי תשואה 09.2016

מרכיבי תשואה 08.2016

מרכיבי תשואה 07.2016

מרכיבי תשואה רבעון שני 2016

מרכיבי תשואה 06.2016

מרכיבי תשואה 05.2016

מרכיבי תשואה 04.2016

מרכיבי תשואה רבעון ראשון 2016

מרכיבי תשואה 03.2016

מרכיבי תשואה 02.2016

מרכיבי תשואה 01.2016