דפנה

דוחות כספיים

לשנת 2010

דוח כספי 2010
דוח דירקטוריון 2010
דוח עסקי תאגיד 2010
דוח כספי – רבעון 3 – 09.2010
דוח כספי – רבעון 3 – 09.2010
דוח דירקטוריון – רבעון 3 – 09.2010
דוח דירקטוריון – רבעון 3 – 09.2010
דוח כספי – רבעון 2 – 06.2010
דוח דירקטוריון – רבעון 2 – 06.2010
דוח דירקטוריון – רבעון 2 – 06.2010
דוח כספי – רבעון 1 – 03.2010
דוח דירקטוריון- רבעון 1 – 03.2010
דוח כספי דוח דירקטוריון הצהרת הנהלה- רבעון 1 – 03.2010

לשנת 2009

דוח כספי- רבעון 4 – 12.2009
דוח דירקטוריון- רבעון 4 – 12.2009
דוח עסקי תאגיד- רבעון 4 – 12.2009
דוח כספי- רבעון 3 – 09.2009
דוח דירקטוריון- רבעון 3 – 09.2009
דוח כספי- רבעון 2 – 06.2009
דוח דירקטוריון- רבעון 2 – 06.2009
דוח כספי- רבעון 1 – 03.2009
דוח דירקטוריון- רבעון 1 – 03.2009

לשנת 2008

דוח כספי – רבעון 4 – 12.2008
דוח דירקטוריון- רבעון 4 – 12.2008
דוח עסקי תאגיד – רבעון 4 – 12.2008
דוח כספי- רבעון 3 – 09.2008
דוח דירקטוריון- רבעון 3 – 09.2008
דוח כספי – רבעון 2 – 06.2008
דוח דירקטוריון- רבעון 2 – 06.2008
דוח כספי – רבעון 1 – 03.2008
דוח דירקטוריון- רבעון 1 – 03.2008
דוח הצהרת הנהלה- רבעון 1 – 03.2008