הוצאות ישירות

ביום 1.1.2022 מוזגה קופת גמל הגומל עם קופת גמל גל

הוצאות ישירות קופת גמל גל 2023הוצאות ישירות קופת גמל כלנית 2023הוצאות ישירות קופת גמל להשקעה 2023
דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מצרפי 12.2023דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול מצרפי 12.2023דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול מצרפי 12.2023
הוצאות ישירות קופת גמל גל 2022הוצאות ישירות קופת גמל כלנית 2022
דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מצרפי 12.2022דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול מצרפי 12.2022
הוצאות ישירות קופת גמל גל 2021הוצאות ישירות קופת גמל כלנית 2021
דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מצרפי 12.2021דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול מצרפי 12.2021
הוצאות ישירות קופת גמל גל 2020הוצאות ישירות קופת גמל כלנית 2020
דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מצרפי 12.2020דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול מצרפי 12.2020
דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול עד גיל 50 12.2020דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול עד גיל 50 12.2020
דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול גיל 50-60 12.2020דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול גיל 50-60 12.2020
דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול גיל 60+ 12.2020דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול גיל 60+ 12.2020
הוצאות ישירות קופת גמל גל 2019הוצאות ישירות קופת גמל כלנית 2019
דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מצרפי 12.2019דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול מצרפי 12.2019
דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול עד גיל 50 12.2019דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול עד גיל 50 12.2019
דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול גיל 50-60 12.2019דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול גיל 50-60 12.2019
דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול גיל 60+ 12.2019דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול גיל 60+ 12.2019

הוצאות ישירות קופת גמל גל

הוצאות ישירות קופת גמל כלנית