הוצאות ישירות

הוצאות ישירות קופת גמל גל 2019הוצאות ישירות קופת גמל כלנית 2019
דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מצרפי 12.2019דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול מצרפי 12.2019
דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול עד גיל 50 12.2019דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול עד גיל 50 12.2019
דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול גיל 50-60 12.2019דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול גיל 50-60 12.2019
דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול גיל 60+ 12.2019דוח הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות מסלול גיל 60+ 12.2019

הוצאות ישירות קופת גמל גל

הוצאות ישירות קופת גמל כלנית